Ärr

Huden skyddar oss mot skador, infektioner och uttorkning. Men rollen som kroppens yttersta försvar gör att huden ibland skadas av yttre angrepp. Ärr är en naturlig del i läkningsprocessen då kroppen reparerar skador i huden. Vävnaden kan inte återskapas identiskt efter en skada och ärret får en annan struktur och färg. Genetiska faktorer, placering och skadans grad kommer att påverka ärrets utseende. Ett ärr kan läka normalt, men kan också bli breddat, missfärgat, atrofiskt, hypertrofiskt eller keloid. Ärrvävnad går inte att undvika, men man kan hjälpa huden till ett finare, mindre framträdande ärr genom att behandla ärret med Cicamed scar.
Under den första tiden är det extra viktigt att vara försiktig och låta huden läka ordentligt. Undvik att tänja ärrvävnaden och extrema temperaturer. Var försiktig vid stretching och styrketräning eftersom påfrestningar på huden kan bredda ärret. Kläder som sitter nära huden kan skava och skada ärrvävnaden. Den vanligaste orsaken till missfärgade ärr är solstrålning. Ärrvävnad är mycket känsligare mot UV-strålning än vanligt hud. UV-strålning kan försvåra läkningen av nya ärr och missfärgar ofta ärr. Ärret kan missfärgas i en ljusare eller mörkare färg. Missfärgningen är långvarig men den kan reduceras med åren. För att undvika missfärgning är det viktigt att man alltid skyddar sitt ärr mot solstrålning, även under molniga dagar.

Ärr och silikon

Läkare har använt silikon för ärrbehandling sedan tidigt 80-tal och dess goda resultat och säkerhet finns väl dokumenterad i flera studier. Silikon ger en effektiv och diskret behandling som mjukar upp, slätar ut och reducerar framträdande ärr. Silikon kan även verka förebyggande mot hypertrofiska ärr och keloider.

Olika typer av ärr

Ett ärr kan läka fint och normalt men också bli vad man kallar hypertrofiskt, keloid eller atrofiskt ärr. Ärr kan även breddas om vävnaden inte hålls ihop tillräckligt bra.

Hypertrofiska ärr är upphöjda ärr som ofta blir röda, tjocka och kan klia men som är begränsad till själva sårytan. Dessa ärr beror av en överproduktion av vävnad och bildas vanligen inom några veckor efter att skadan uppstod. Keloider är ärrvävnad som är tjock och oregelbunden i formen och som sträcker sig utanför sårytan. Även keloider beror av en överproduktion av vävnad. Vanligen är de röda till färgen och mörkare än huden intill. Det kan ta flera månader innan keloider bildas efter en skada. Personer med blek hud eller mycket pigment löper större risk att få keloida ärr. Högriskområden för att få hypotrofiska ärr och keloider är bröstrygg, axlar, bröstkorgens framsida samt halsen.

Atrofiska ärr är gropade ärr som är vanligt förekommande efter akne och vattkoppor. Dessa ärr uppstår för att det finns för lite stödvävnad och huden sjunker in, tillskillnad från ärrtyperna ovan som har överproducerat vävnad.

Följande faktorer påverkar ärrets utseende

  • Ålder: Barn och ungdomar läker snabbare medan äldre personer läker långsammare. Risken att utveckla keloider är som störst mellan 10-30 år.
  • Genetiska faktorn: Blek hud och mörk hud med mycket pigment löper större risk att utveckla keloida och hypertrofiska ärr [1], [2].
  • Ärrets position: Ärr på huden över aktiva muskler blir ofta bredare än på mindre belastad hud.
  • Infektioner eller andra komplikationer: Om såret blir infekterat ökar sannolikheten för ett framträdande ärr.
  • Läkning: Det är viktigt att ärr får läka ifred. Ha alltid ha rena händer vid kontakt med ärr för att minska risken för kontaminering.


  1. Ketchum LD. Hypertrophic scars and keloids. Clin Plast Surg 1977;4:301–10.
  2. Niessen FB, Spauwen PH, Schalkwijk J, Kon M. On the nature of hypertrophic scars and keloids: a review. Plast Reconstr Surg 1999;104:1435–58.